top of page

EMDR 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Wat is EMDR

EMDR staat voor "Eye Movement Desensitization and Reprocessing". Letterlijk vertaald betekent dit: "door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.," ledere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

 

Wetenschappelijk aangetoond

In Nederland word EMDR sinds eind jaren negentig als behandelmethode bij volwassenen toegepast en sinds begin tweeduizend bij jongeren en kinderen.

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMDR-behandel-methode bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek uiterst effectief is. Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen word het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Wanneer EMDR

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spit zonder te weten war deze gevoelens door veroorzaakt worden. Ook dan kan met behulp van EMDR-therapie de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt.

EMDR kan worden toegepast bij kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden. Ook diverse lichamelijke klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben, kunnen worden behandeld. Het doel van EMDR is oude ervaringen en herinneringen an gebeurtenissen te verwerken met als doel daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

therapie sessie
Attente therapeut

Hoe werkt EMDR

Dat EMDR zichzelf heeft bewezen bij traumatische ervaringen lijdt geen twijfel. Er bestaan vele onder-zoeken naar de effectiviteit ervan. Een verklaring is dat door het naar boven halen van de lading van een nare gebeurtenis, in combinatie met het links en rechts stimuleren van de hersenen, het eigen verwerkingssysteem weer op gang komt.

 

Na afloop van de EMDR-sessie kan de cliënt zich heel prettig en energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en dat de cliënt zich (erg) moe voelt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe, heftige beelden of gevoelens bovenkomen wat het idee zou kunnen geven dat er iets misgaat.

Dit is een normale reactie tijdens het verwerkingsproces. Het betekent dat het brein optimaal bezig is, het is dus vaak een goed teken!Met de therapeut word aan het begin van de therapie besproken wat de oorzaak van de klachten kan zijn. Tevens wordt er een taxatie gemaakt over de individuele omstandigheden en omgevingsfactoren. Naast de hulpvraag van de cliënt wordt ook het gewenste doel van de behandeling besproken.

Uiteindelijk zal blijken of EMDR de meest geschikte behandelmethode is en zal de therapeut uitleg geven over de procedure en mogelijke reactie(s) op de EMDR-behandeling.

Bron: www.emdr-therapeuten.nl

bottom of page